Tips, fakta och vägledning om mattor

Orientaliska mattor - fakta och tips

Orientaliska mattor har många olika namn. Namnet antyder ofta mattans ursprungsort. Mattornas motiv varierar starkt mellan tillverkarna, men i regel har motiven lokal anknytning.

Konsten att knyta mattor utvecklades i troligtvis Orienten för tusentals år sedan. Mattans ursprungliga syfte var att skydda nomadstammarna mot kyla. Den äldsta upphittade mattan kan härledas till år 400 e. Kr. Mattan hittades i Sibirien och var välbevarad eftersom den legat länge i ett isblock i tundraklimat. Mönstret tydde på ett ursprung i Armenien eller Persien.

Orientaliska mattor med olika namn

Du som letar orientaliska mattor bör vara uppmärksam på dess namn. Orientmattorna får nämligen sina namn efter den plats på vilken de tillverkats eller efter den stam som knutit dem. Motiven har ofta anknytning till stammens hembygd eller kultur. Men på sistone har många tillverkare av mattor med säte i Orienten börjat kopiera persiska motiv. Persiska mattor tillverkade i Indien är således vanliga idag. Den som letar efter ”äkta” persiska mattor måste vara noga med att kontrollera mattans ursprung.

Köp orientalisk matta för atmosfär i hemmet

En orientalisk matta bidrar till atmosfär och känsla i våra hem; samtidigt är det en statussymbol med en ”äkta matta” i hemmet. Orientmattor kan huvudsakligen delas in två undergrupper:

  • Nomadmattor
  • Bymattor

Materialet till nomadmattor kommer vanligtvis från nomadernas egen djurhållning. Mattorna knyts på liggande vävstolar och mönstren återspeglar motiv från nomadlivets kultur och traditioner. Bymattorna är stora handvävda mattor som än idag täcker golven i typiska persiska hemmamiljöer. Ett traditionellt persiskt hem innehåller bara ett fåtal möbler, varför mattan får en central roll i hemmet.